Sebnem Bozoklu

2022
6
2016
6.1
Yerli Film
2016
5.2
2020
7.2
2015
4.5
2019
6.4